Projekty i programy MOPS Wołów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Projekty i Programy

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy

Gmina Wołów uzyskała dofinansowanie na utworzenie Domu Pomocy Społecznej w budynku po Szkole Podstawowej w Mojęcicach w kwocie blisko 1, 4 mln zł. Dzięki temu powstało 20 miejsc całodobowej opieki.
Na potrzeby projektu “Nasz Dom” zagospodarowany został parter budynku, jednocześnie na piętrze realizowany jest projekt Senior +, w ramach którego powstało 15 miejsc dziennej opieki nad senioram

Celem działalności Dziennego Domu Senior+ jest zapewnienie wsparcia jego uczestnikom🤲, poprawa jakości ich życia, zapobieganie izolacji społecznej oraz promowanie idei aktywnego starzenia się.
📌Podopiecznymi ośrodka mogą zostać:
✅osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wołów,
✅w wieku powyżej 60 roku życia,
✅nieaktywne zawodowo,
✅samodzielne lub wymagające częściowej opieki w czynnościach dnia codziennego.
📌W ramach pobytu oferowany jest:
✅8-godzinny pobyt w dni robocze,
✅drugie śniadanie oraz jeden gorący posiłek
✅zajęcia m.in.: edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, ćwiczenia ruchowe i inne aktywizujące społecznie,
✅opieka wykwalifikowanej kadry, która zapewni również organizację czasu wolnego.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników, w przyjaznej atmosferze.

☎Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
✅(71) 384-51-94 lub (71) 777-61-25                   ✅w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie, ul. Trzebnicka 6
📑Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie, ul. Trzebnicka 6 lub na stronie www.mops.wolow.pl.

📌💸Opłata za pobyt będzie ustalana na podstawie dochodu uczestnika (dla osób posiadających niskie dochody pobyt będzie nieodpłatny)