Projekty i programy MOPS Wołów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Projekty i Programy

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy

CZYSTE POWIETRZE

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ważne; wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
      Kliknij w link (pobierz druk);

Gdzie można złożyć wniosek?

W Budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie ul. Trzebnicka 6 56-100Wołów od poniedziałku do piątku w godzinach od7.30 do 15.00, wtorki od 8:00 do 16:00.

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

  1.  411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U.2020 r. poz. 1713).