PRZETARGI, ZAMÓWIENIA I PLANY POSTĘPOWAŃ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.

Zamówienia

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy
2022-08-18 12:07

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dotyczy: Zapytania ofertowego o udzielenia zamówienia publicznego o  wartości poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt  1 –  Prawo zamówień publicznych ( t.j.:        Dz. U. Z 2021, poz. 1129 ze zm.) w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Aktywizacja społeczna, zdrowotna i    zawodowa w  Gminie Wołów” na zadanie pn „Przeprowadzenie usługi szkoleniowej - Kwalifikacyjny kurs zawodowy: Asystent osoby niepełnosprawnej dla 10 osób. ”

 

załącznik:
text_snippet
autor:
Izabela Pawłowska

Więcej informacji na platformie zakupowej Gminy Wołów