PRZETARGI, ZAMÓWIENIA I PLANY POSTĘPOWAŃ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.

Przetarg

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy
2022-12-22 14:48

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

     ZAPROSZENIE    DO ZŁOŻENIA OFERTY

Niniejsze   postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na   wewnętrznych  uregulowaniach organizacyjnych w oparciu o Zarządzenie Nr   3/2022

Kierownika   Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie w sprawie   ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na   dostawy,  usługi    i roboty budowlane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w   Wołowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   Województwa    Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Aktywizacja społeczna,  zdrowotna   i zawodowa w Gminie Wołów” na zadanie pn  „ Zakup  materiałów i sprzętów na treningi, warsztaty kompetencji  społecznych.”

załącznik:
text_snippet
autor:
ELŻBIETA KRZYKWA

Więcej informacji na platformie zakupowej Gminy Wołów