PRZETARGI, ZAMÓWIENIA I PLANY POSTĘPOWAŃ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.

Przetarg

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy
2022-08-19 13:45

Zaproszenie do złożenia oferty

     ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA OFERTY

Niniejsze  postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych w oparciu o Zarządzenie Nr 3/2022

Kierownika  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Aktywizacja społeczna, zdrowotna i zawodowa w Gminie Wołów” na zadanie pn:  „ Przeprowadzenie  usługi szkoleniowej - Kwalifikacyjny kurs zawodowy: Asystent            osoby niepełnosprawnej dla 10 osób. ”

załącznik:
text_snippet
autor:
Izabela Pawłowska

Więcej informacji na platformie zakupowej Gminy Wołów