PRZETARGI, ZAMÓWIENIA I PLANY POSTĘPOWAŃ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.

Przetarg

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy
2022-03-03 14:12

Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie" Konsultacje psychologiczne w 2022 roku".

Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie" Konsultacje psychologiczne w 2022 roku". Postępowanie prowadzone jest poniżej kwot określonych w art. 2 ust.1 pkt. 1 Pzp (tj. Dz. U z 2021 poz. 1129).

załącznik:
text_snippet
autor:
Elżbieta Krzykwa

Więcej informacji na platformie zakupowej Gminy Wołów