PRZETARGI, ZAMÓWIENIA I PLANY POSTĘPOWAŃ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.

Zamówienia

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy
2023-05-23 13:03

 „ Zakup   artykułów spożywczych w   ramach przerwy kawowej w trakcie zajęć grupowych           ”Prośba o wycenę

     PROŚBA O WYCENĘ
       

Niniejsze  postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na  wewnętrznych  uregulowaniach organizacyjnych w oparciu o Zarządzenie   Nr 3/2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie w  sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi   i roboty budowlane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wołowie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Aktywizacja społeczna,  zdrowotna   i zawodowa w Gminie Wołów” na zadanie    pn:

     „ Zakup   artykułów spożywczych w   ramach przerwy kawowej w trakcie zajęć grupowych           ”

     (nazwa  przedmiotu zamówienia)

załącznik:
text_snippet
autor:
ELZBIETA KRZYKWA

Więcej informacji na platformie zakupowej Gminy Wołów