Co u nas Się dzieje?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Aktualności

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy
2024-02-05 14:35

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY JUŻ MOŻNA SKŁADAĆ W MOPS WOŁÓW

Informujemy, iż w dniu 18.01.2024 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. 2024 r. Poz. 59).

Przypominamy ,iż zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024 r. będzie można  skorzystać z dodatku osłonowego.  Świadczenie będzie przyznawane  na pół roku, tj. na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego.

w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie, w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę. Dodatek będzie przyznawany również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna wysokość świadczenia to 20 zł. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie:

gospodarstwo jednoosobowe – 228,80/286 zł*gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20/429 zł*gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20/607,75 zł*gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80/822,25 zł**Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. Papierowe wnioski będą przyjmowane w MOPS w Wołowie pokój nr 8.

załącznik: INFORMACJA
autor:
WIOLETA ZIELIŃSKA