Co u nas Się dzieje?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Aktualności

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy
2022-12-30 13:03

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, którego

           „ Zakup materiałów i sprzętów na              treningi, warsztaty kompetencji społecznych”    

w    ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa   Dolnośląskiego   na lata    

2014-2020  Aktywizacja społeczna, zdrowotna i zawodowa w Gminie   Wołów.

załącznik: INFORMACJA
autor:
ELŻBIETA KRZYKWA