Co u nas Się dzieje?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Aktualności

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy
2023-04-04 14:36

Opaska telemedyczna Sidly dla seniorów

Zalety opaski :

Przycisk wezwania pomocy SOS

Detektor upadku i omdlenia

Medyczne pomiary tętna i saturacji

Lokalizacja w chwili alarmu

Monitorowanie aktywności

Polskie komunikaty głosowe

Ładowanie indukcyjne

Powiadomienie o zdjęciu opaski

Powiadomienie o niskim stanie baterii

Wodoodporność IP67

Powiadomienie o zażyciu leków

Aplikacja mobilna

Możliwość dodania zaufanych numerów telefonów

Materiały szkoleniowe i wsparcie opiekuna klienta

Możliwość połączenia z Centrum Alarmowym SiDLY 24/7

PROSTAOBSŁUGA

Opaska SiDLY wyposażonajest wyłącznie w jeden,wyraźnie wyczuwalny przycisk.Dzięki temu masz pewność, że w sytuacji wystąpienianiebezpieczeństwa senior nie pomyli się. Jest również odporna naupadki i zarysowania – nie posiada wyświetlacza, który mógłbyulec stłuczeniu.

DBAJ ODOBRĄ KONDYCJĘ

Podczas gdy senior zajmujesię codziennymi czynnościami, opaska SiDLY rejestrujekroki oraz pokonany przez niego dystans.Krótki spacer – tyle wystarczy, by organizm sprawniejfunkcjonował. Liczy się nie tylko długość czy intensywnośćspaceru, ile regularność wykonywanych ćwiczeń. Dzięki połączeniuopaski i aplikacji mobilnej możesz monitorować codzienną aktywnośći wyznaczać nowe cele.

ASYSTENTZDROWIA

Opaska może wykonywaćregularne pomiary tętna i saturacji, których wyniki przekazywane sądo aplikacji mobilnej. Są to pomiary medyczne – wiarygodne dane,potwierdzone testami wykonanymi przez akredytowaną jednostkę. Wprzeciwieństwie do poglądowych pomiarów wykonywanych przezwiększość zegarków typu smartwach – dane z opaski SiDLY mogąbyć podstawą oceny stanu zdrowia.

ŁADOWANIEINDUKCYJNE

Zapomnij o małychwtyczkach lub konieczności dopasowania styków magnetycznych.Ładowanie opaski SiDLY nie wymaga od użytkownika precyzji. OpaskaSiDLY wyposażona jest w wygodny system ładowania indukcyjnego.Wystarczy odłożyć opaskę na podstawkę ładującą – ładowarkawłączy się i rozpocznie ładowanie opaski.

WEZWANIESOS ORAZ POWIADOMIENIE O UPADKU

Jeśli senior poczujeniepokojące objawy dotyczące zdrowia lub życia – jednymprzyciskiem “SOS” na opasce może wezwać pomoc. Gdy upadnie istraci przytomność, opaska automatycznie wyśle powiadomienie opodejrzeniu upadku, a opiekun bądź ratownik medyczny będą mogliszybko zareagować i wezwać odpowiednią pomoc.

ROZMAWIAJPRZEZ OPASKĘ

Istniejemożliwość dodania aż 3 zaufanych numerów telefonu,których właściciele będą mogli zadzwonić na opaskę. Jeślikorzystasz z pakietu opieki ratowników medycznych, w sytuacjiwezwania alarmu, ratownicy natychmiastowo połączą się opaskąseniora, by sprawdzić, co się stało. Opaska nie ma włączonegostałego nasłuchu.

APLIKACJAMOBILNA

Oglądaj statystyki i śledźcele w aplikacji mobilnej. Możesz monitorować aktywność,sprawdzić tendencję wyników tętna i saturacji czy historięalarmów. W aplikacji możesz także ustawić dodatkowepowiadomienia, np. gdy opaska rozładowuje się lub jest zdjęta.

Kontakt w sprawie opasek : 71 777 61 24załącznik: INFORMACJA
autor:
Wioleta Zielińska