Co u nas Się dzieje?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Aktualności

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy
2024-01-11 11:46

INROMACJA DOTYCZĄCA WNIOKSÓW O DODATEK OSŁONOWY NA ROK 2024

"W związku z brakiem ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określającego wzór wniosku o dodatek osłonowy na rok 2024 nie ma obecnie możliwości przyjmowania wniosków o dodatek. Apelujemy o nie składanie wniosków o dodatek na nieobowiązujących wzorach. Złożenie wniosku na niewłaściwym druku będzie skutkowało koniecznością jego ponownego złożenia. Informacja o wydaniu i ogłoszeniu rozporządzenia określającego wzór wniosku będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości."

Wiadomo natomiast, że wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia 2024, a wypłaty świadczenia będą realizowane do 30 czerwca 2024.

załącznik: INFORMACJA
autor:
WIOLETA ZIELIŃSKA