Co u nas Się dzieje?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Aktualności

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy
2022-05-27 14:11

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT PN.WYBÓR SPECIALISTÓW

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NUMER SPRAWY MOPS.KF.261.12.2022.EK PN.WYBÓR SPECJALISTÓW DO REALIZACJI ZADANIA NR 1 PN.AKTYWIZACJA SPOŁECZNA RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

załącznik:
text_snippet
autor:
WIOLETA ZIELIŃSKA