Co u nas Się dzieje?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Aktualności

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy
2022-12-30 11:34

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 29.12.2022r.

  „ Zakup materiałów i sprzętów na   treningi, warsztaty kompetencji społecznych” w ramach   Regionalnego   Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata   2014-2020  Aktywizacja społeczna, zdrowotna i zawodowa w Gminie    Wołów.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach  opartych na   wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych w oparciu o  Zarządzenie Nr 3/2022

załącznik: INFORMACJA
autor:
ELŻBIETA KRZYKWA