Co u nas Się dzieje?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Aktualności

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy
2023-10-10 10:50

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH

INFORMACJA


1 stycznia 2024r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. oświadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), która zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób  z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

-wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,-zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,-likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

załącznik: INFORMACJA
autor:
ANETA KOPOCIŃSKA